Bank będzie musiał przekazać dane o koncie osoby fizycznej urzędom celno-skarbowym

Zmiana ustawy o KAS zwiększa uprawnienia urzędów celno-skarbowych w kwestii gromadzenia informacji na temat kont osób fizycznych. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce walczyć z nieuczciwymi obywatelami działającymi w szarej strefie oraz uszczelnić system podatkowy.

KAS zyskuje większy dostęp do danych osób fizycznych
Zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy o KAS, szef Krajowej Administracji Podatkowej będzie miał prawo żądać udzielenia informacji na temat podatnika, co do którego występuje podejrzenie o prowadzenie nielegalnej działalności. W takich sytuacjach bank, w którym podejrzany o przestępstwo skarbowe ma założony rachunek, będzie zobowiązany do podzielenia się z KAS niezbędnymi informacjami, w tym ujawnieniem danych osobowych podatnika, jego adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mailowego. W sytuacji, gdy bank nie wywiąże się z żądania szefa KAS, musi liczyć się z karą w wysokości nawet 10 tysięcy złotych.

Które instytucje będą zobligowane do przesyłania informacji na temat osób fizycznych i podmiotów?
Na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej do ujawnienia danych podmiotów i osób fizycznych podejrzanych o popełnienie przestępstwa skarbowego zobowiązane będą nie tylko instytucje finansowe, ale także m.in. Polskie Linie Kolejowe, Żegluga Śródlądowa, Lotnictwo Cywilne czy Polska Grupa Lotnicza.

Jakie zadania leżą w gestii Krajowej Administracji Skarbowej?
Przypomnijmy, że KAS to nowa instytucja, która powstała wiosną 2017 roku. Wśród jej głównych zadań znajduje się ochrona interesów Skarbu Państwa poprzez wykrywanie i zwalczanie oszustw oraz przestępstw skarbowych. Na tym jednak jej funkcje się nie kończą. Służy ona również między innymi zapobieganiu prania brudnych pieniędzy czy dopuszczaniu do sytuacji, w których finansowane są działania organizacji o charakterze terrorystycznym. Wśród bardziej powszechnych jej zadań znajduje się także nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków celno-skarbowych przez podmioty gospodarcze oraz kontrola podatników w zakresie realizowania przez nich zobowiązań podatkowych.

Bank będzie musiał przekazać dane o koncie osoby fizycznej urzędom celno-skarbowym
google logo