Oferta

Usługi

W ramach moich usług oferuję kompleksową obsługę księgową. Prowadzę księgi handlowe firm produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz księgi handlowe fundacji i stowarzyszeń. Świadczę również usługi z zakresu prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Ponadto zajmuję się:

  • ryczałtem, kartą podatkową
  • opłatami za korzystanie ze środowiska
  • rozliczeniami PIT i CIT
  • usługami płacowo-kadrowymi, ZUS i PFRON
  • rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  • sprawozdaniami GUS, NBP

Prowadzone przez mnie biuro księgowe jest certyfikowane przez Ministra Finansów odpowiednim dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg dla firm.

Posiadamy również obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Specjaliści:

 

google logo