Osoby zarabiające minimalną pensję wpłacą do PPK 13 zł miesięcznie – ile zyskają?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to temat szeroko komentowany w mediach tradycyjnych, ale też w internecie. Pomysł miał być odpowiedzią na trudną sytuację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich dniach sama prezes ZUS wyznała, że świadczenia emerytalne Polaków (tych, którzy dziś dopiero wchodzą na rynek pracy) będą znacząco niższe aniżeli te wypłacane obecnym emerytom. Jakie zalety i wady wiążą się z uczestnictwem w PPK? O tym słów parę w poniższym tekście.

Najważniejsze zalety PPK

Do najważniejszych korzyści wynikających z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych warto zaliczyć aspekty takie jak:

  • ukrycie przed samym sobą niewielkiej części wynagrodzenia, która i tak nie zostałaby zaoszczędzona – zdecydowana większość Polaków nie oszczędza żadnych kwot, dlatego odłożenie nawet niewielkiej części comiesięcznych dochodów jest w ich przypadku krokiem naprzód;
  • oszczędzanie w PPK nie wiąże się z bolesnymi wyrzeczeniami – odsetek comiesięcznego wynagrodzenia, jakie trafia na PPK z kieszeni pracownika, to zaledwie 2%; kwoty są na tyle niewielkie, że są w zasadzie w ogóle nieodczuwalne dla domowego budżetu;
  • koszty zarządzania pieniędzmi są nieduże – wynoszą około 0,5% w skali roku.

Zasadnicze wady oszczędzania na emeryturę za pośrednictwem PPK

Wśród najistotniejszych wad odkładania środków na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ekonomiści wymieniają:

  • niemożność uzyskania znaczących oszczędności na emeryturze przez osoby zarabiające niewiele oraz odkładające minimalne 2% – pieniądze te mogą być jedynie dodatkiem do innych źródeł utrzymania w momencie przejścia na emeryturę; zakładając, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie w wysokości 3000 złotych brutto rozpocznie oszczędzanie w ramach PPK w 35. roku życia, na emeryturę uzbiera około 64 000 złotych; przy założeniu, że od momentu wypłaty środków do dnia zgonu upłynie 10 lat, każdego miesiąca uczestnik PPK otrzyma do ręki około 533 złotych; biuro rachunkowe Łódź oferuje pomoc w wyliczeniu oszczędności, jakie pracownik może zgromadzić po kilkudziesięciu latach uczestnictwa w PPK;
  • uczestnik PPK podejmuje ryzyko jakości zarządzania pieniędzmi – pracownik oszczędzający w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych nie ma wpływu na działania podejmowane ze strony funduszy inwestycyjnych, zarządzających zgromadzonymi środkami (w żadnej mierze ich też nie wybiera).
Osoby zarabiające minimalną pensję wpłacą do PPK 13 zł miesięcznie – ile zyskają?
google logo