Zerowy PIT z limitem wynagrodzenia

W ramach „piątki Kaczyńskiego” młodzi pracownicy, którzy nie przekroczyli 26. roku życia, mają zostać zwolnieni z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Krok rządu to próba stworzenia lepszych warunków pracy dla najmłodszych pracowników, aby nie szukali zatrudnienia poza Polską. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z zapowiedzią Jadwigi Emilewicz zerowy PIT zostanie objęty limitem wynagrodzenia. Po przekroczeniu limitu nadwyżka dochodów zostanie objęta podatkiem na zasadach ogólnych, a więc skalą podatkową. Obecnie jest to stawka 18%, choć rząd zapowiada, że chce wkrótce obniżyć ją do 17%.

Zerowy PIT dla młodych jednak z limitem

Postulat nazwany roboczo „Młodzi bez PIT” tuż po ogłoszeniu zaczął jednak budzić pewne wątpliwości. Mogło się bowiem okazać, że najlepiej zarabiającymi Polakami są osoby do 26. roku życia. W związku z tym minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała wprowadzenie limitu wynagrodzenia, po przekroczeniu którego młodzi musieliby zapłacić PIT. Wszystko wskazuje na to, że w projekcie nowelizacji ustawy o PIT znajdzie się więc zapis o określonym limicie zarobków.

Na ten moment wygląda na to, że dochody młodych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie wtedy, gdy nie przekroczą kwoty 85,5 tysiąca złotych rocznie. A więc pokrywa się z progiem pierwszego przedziału skali podatkowej. Zwolnienie obejmie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, stosunek służbowy, umowy zlecenia, a także pracę nakładczą. Ustawa w znowelizowanym brzmieniu będzie obowiązywać do przychodów wypracowanych od 1 stycznia 2020 roku. W przypadku młodych pracowników zatrudnionych w roku bieżącym limit ten jest mniej korzystny i obejmuje osoby, których dochody nie przekraczają 35 636,67 rocznie.

Jak wyglądać będzie sytuacja młodych pracowników, których zarobki przekroczą ustalony limit?

W przypadku pracowników poniżej 26. Roku życia, którzy przekroczyli limit, będą mogli skorzystać ze zwolnienia do kwoty limitu. Nadwyżki dochodów zostaną opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową. Warto wiedzieć, że zerowy PIT dla młodych nie zwalnia ich z opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osiągniętych przychodów. Pomoc w rozliczeniu dochodów zgodnie z postulatem tzw. zerowego PIT-u oferuje biuro rachunkowe w Łodzi.

Zerowy PIT z limitem wynagrodzenia
google logo